31-05-60 นางพจนา ดวงนุช ผู้อำนวยการสำนักบหิหารความเสี่ยงและควบคุมภาคใน การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

Visitors: 32,213