26-11-59 กิจกรรม อบรมและให้ความรู้กับพนักงานและคนงาน เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Visitors: 30,992