งานทาสีพิเศษ(Epoxy Base Waterproof Coating) ทาเคลือบผิวคอนกรีตที่ด้านใต้และรอบตัวโครงสร้างท่าเทียบเรือ และผนังกันดิน

                หลังจากที่ได้ทาสารกันซึม (Water Cement Base) รองพื้นผิวคอนกรีตโครงสร้างใต้ท่าเทียบเรือเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการทาสีพิเศษ (Epoxy Base Waterproof Coating) เคลือบที่ผิวคอนกรีตปิดทับหน้าเป็นขั้นตอนการป้องกันโครงสร้างคอนกรีตท่าเทียบเรือไว้อีกชั้นหนึ่ง ลักษณะการทาสีพิเศษฯ จะทาให้มีความหนาประมาณ 200-300 ไมครอน(Micron) โดยจะแบ่งการทาออกเป็น 2 ชั้นๆละประมาณ 100-150 ไมครอน                                                       โดยสีพิเศษทาที่ผิวคอนกรีตปิดทับหน้านั้นประกอบไปด้วยสารอีพ็อกซี่ (Epoxy) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

           - ทนต่อกรด-ด่าง และสภาพแวดล้อมรุนแรง

           - มีความยึดแน่น (Adhesive) กับผิวงาน

           - มีความยืด-หดตัว (Elastic) สูง สามารถปิดรอยร้าวของคอนกรีตที่เกิดขึ้นภายหลังได้กว้าง

              ถึง 3 มิลลิเมตร

           -ทนทานต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต (Ultra Violet) 

         ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างบริเวณท่าเทียบเรือมีความทนทาน และป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Protection) ได้เป็นอย่างดี

Visitors: 30,992