งานทาสีกันซึม (Waterproofing Cement Base Crystalline) สำหรับอุดผิวคอนกรีตของโครงสร้างใต้ท่าเทียบเรือ(Quay Structure and Retaining Wall) และผนังกันดิน

        สารกันซึม Waterproofing Cement Base Crystalline นั้นเป็นสารสำหรับใช้ทารองพื้นผิวคอนกรีตโครงสร้างใต้ท่าเทียบเรือและผนังกันดิน โดยที่หลังจากการบ่มคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแห้งสนิทดีแล้ว จะใช้สารกันซึม Waterproofing Cement Base Crystalline Base ทารองพื้น ซึ่งสารกันซึมนั้นประกอบไปด้วยสารประกอบที่มีส่วนผสมของซีเมนต์ และสารก่อตัวเป็นผลึก (Cement Base Capillary Crystalline Water Proof Coating) 

      ทำหน้าที่แทรกเข้าไปก่อตัวเป็นผลึกอุดตามช่องว่าง (Void) ป้องกันการซึมของละอองไอเค็มและป้องกันน้ำเค็มแทรกผ่านเข้าไปในเนื้อคอนกรีต ได้เป็นอย่างดี  ทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานท่าเทียบเรือ นั้น  ทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น

Visitors: 30,990