ผู้ดำเนินการ

 

ผู้ว่าจ้าง                           ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

                                        

 

 

ผู้รับจ้าง                          บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (สัญญาจ้างเลขที่ 82/2558 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558)

                                      

 

 

ผู้ควบคุมงาน                    บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (สัญญาจ้างเลขที่ 3/2559 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559)

                                        

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม      บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

                                          

                     

 

 

ผู้ออกแบบ                       บริษัท เซ้า อีสต์ เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด

                                         

 

 

                                    บริษัท สแปน จำกัด

                                        

 

 

                                    บริษัท ไดนามิค เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

                                          

Visitors: 30,990