ผลการทดสอบความติดแน่นของสีเคลือบของผิวเสาเข็มเหล็กที่ใช้ในโครงการฯ โดยวิธีดึง(Pull-Off Adhesion Testing)

      การทดสอบความติดแน่นของสีเคลือบของเสาเข็มเหล็กโดยวิธีดึง(Pull-Off Adhesion Testing) ด้วยการหาแรงดึงที่ตั้งฉากกับผิวทดสอบที่มากที่สุด โดยผิวเคลือบยังต้านทานอยู่ได้ก่อนที่จะหลุดออก หรือทดสอบว่าผิวเคลือบยังคงติดแน่นหรือไม่เมื่อดึงด้วยแรงดึงตามที่กำหนด

      การทดสอบนี้ให้ปฏิบัติโดยการติดตั้งตัวยึด(Dolly) ให้ตั้งฉากกับพื้นผิวเคลือบด้วยกาว หลังจากกาวแห้งแล้วให้ติดตั้งเครื่องทดสอบกับตัวยึดในแนวเดียวกันกับแรงดึงซึ่งตั้งฉากกับผิวทดสอบ ค่อยๆเพิ่มแรงดึงจนผิวเคลือบหลุดหรือจนถึงค่าที่กำหนดไว้ ข้อบกพร่องจะเกิดขึ้นตามระนาบที่เป็นที่เป็นจุดอ่อนที่สุด ภายในระบบที่ประกอบด้วย ตัวยึด กาว ผิวเคลือบ และแผ่นทดสอบ และลักษณะข้อบกพร่อง เกิดจากการหลุดตรงชั้นกาว การหลุดระหว่างชั้นสี หรือการหลุดตรงพื้นผิวแผ่นทดสอบ

Visitors: 32,213