7-7-59 ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นาย ภควัต ขันธหิรัญ เยี่ยมชมโครงการฯ

ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นาย ภควัต ขันธหิรัญ เยี่ยมชมโครงการฯ

Visitors: 32,213