21-5-59 ท่านผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง (ผอ.ทลฉ.) : ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการฯ

ท่านผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง(ผอ.ทลฉ.): ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือ A) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า

โดยท่าน ผอ.ทลฉ. ได้ให้นโยบายด้านการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องฝุ่นที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของท่า A1 หรือท่าตู้คอนเทนเนอร์ของท่า A0
Visitors: 32,213