หน้าแรก

ภาพยนต์แสดงความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559-สิงหาคม 2560

  

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง 3 โครงการหลัก

               1.โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในท่าเรือแหลมฉบัง

               2.โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือ A)

               3.โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (RAIL TRANSFER TERMINAL)

 

                                                                           

 ภาพยนต์แอนนิเมชั่นแสดงภาพจำลองขั้นตอนการก่อสร้าง

 

ภาพยนต์แอนนิเมชั่นแสดงภาพจำลองเมื่อโครงการก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์

                                                

ภาพยนต์แอนนิเมชั่นแสดงการจราจรภายในท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)


 

ข้อมูลสถานที่ตั้งโครงการ

 

                                 


                     ติดตามรับฟังเสียง สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างฯ ได้ทาง เวปไซด์www.lcp-a.com                                                                                และ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ Sunshine Radio Pattaya 107.75 MHz.


                                         

                                         หรือทาง  Link   :   https://drive.google.com/file/d/0B9V8VE96Qj2Tb1dxNGx1YzdscUE/view

                                                      Link  :   https://drive.google.com/file/d/0B9V8VE96Qj2TQ3pmRE9ZN1hrakE/view

                                    

Visitors: 17,337